ΕΠΑ.Λ.

2018-2019 Τρόπος Εξέτασης και Εξεταζόμενα Μαθήματα Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

1. Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

2. Γραπτώς Εξεταζόμενα και Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.