ΕΠΑ.Λ.

2018-2019 Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.

 Αφορά τις παρακάτω κατηγορίες μαθητών/τριών :

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο.